Điều khoản sử dụng dịch vụ

Trang website này được tạo ra để đăng nội dung bán nhà-đất chính chủ tại địa phương, khách hàng chỉ trả phí nếu nhà-đất đã được bán xong (không thu bất kỳ khoản chi phí trước nào, trên tinh thần tự nguyện).
Trang website được xem như là Blog cá nhân.

Nội dung đăng tải trên trang website này là do chủ nhà-đất trực tiếp liên hệ cung cấp cho admin đăng bài.
Đường link của trang website này (tin rao) có thể sẽ được đăng tải ở các website, nhóm trên mạng xã hội, vào máy tìm kiếm,... nơi mà người đọc "có thể có" "nhu cầu mua bất-động-sản".
Chủ nhà được phép gửi thông báo xác nhận, liên hệ cho admin qua trang liên hệ, qua điện thoại, email hoặc qua đường link xác thực tin đăng.
Nội dung của "bài được đăng" tuy là do admin thực hiện, nhưng được chủ nhà đồng ý, phê duyệt. Nếu có trường hợp do hacker, lỗi chương trình ngoài khả năng của admin thì admin hoàn toàn không có trách nhiệm liên quan.
Nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng, liên quan đến: tên miền, lưu trữ, phần mềm, nhà tư vấn,... tất cả đều không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến nội dung có trên trang website này.

Kết luận: Đây là trang website siêu nhỏ, nhằm phục vụ ở địa phương, nơi có thể có người dân chưa có điều kiện tiếp cận các sàn bất-động-sản chuyên nghiệp. Kính mong các bạn ở địa phương chấp nhận và đóng góp ý kiến cho chúng tôi để hệ thống có thể được cải thiện theo cách phù hợp.

Trang Điều khoản này có thể được thay đổi cập nhật trong thời gian tới để phù hợp với thực tế.